Každú Vašu požiadavku individuálne zvážime, neváhajte sa na nás obrátiť, spoločne nájdeme riešenie.

ČERPACIA TECHNIKA

Správne navrhnutý a realizovaný čerpací systém je jediná cesta ako dosiahnuť dobre fungujúci a účinný systém čerpania vody pre Váš dom, chatu, záhradu. Čerpací systém je zložený z množstva komponentov, ktoré musia fungovať niekoľko rokov po inštalácii, a preto jeho návrhu a inštalácii venujeme náležitú pozornosť.

  

Čerpacia technika - služby

- Návrh technického riešenia čerpacieho systému

- Dodávka a montáž

- Skúška funkčnosti a technické poradenstvo

- Výpočet energetickej úspory

- Zaškolenie obsluhy

- Záručný i pozáručný servis