Každú Vašu požiadavku individuálne zvážime, neváhajte sa na nás obrátiť, spoločne nájdeme riešenie.

KOTLE / KOTOLNE

Kotolňa je srdce celého vykurovacieho systému, akákoľvek nefunkčnosť i drobného komponentu, prípadne nesprávne zapojenie zdroja tepla alebo nastavenie jeho parametrov môže degradovať celý rozvodný systém. Je preto dôležité, a to už pri pri výbere vhodného zdroja tepla, mať ujasnené všetky ostatné požiadavky na vykurovací systém, tak aby kotolňa splnila Vaše očakávanie. Realizácia tak veľkej, ako i malej kotolne vyžaduje precíznu úvahu o všetkých možnostiach, ktoré nam systém bude vedieť ponúknuť, a ktoré by sme zdrojom tepla mali vhodne doplniť.

  

Kotle / kotolne - služby

- Energetický audit

- Spracovanie projektu

- Definitívny výber varianty riešenia s upresnením technológie

- Zabezpečenie výkonu realizácie diela a jeho uvedenie do prevádzky

- Zaškolenie obsluhy

- Záručný i pozáručný servis