Každú Vašu požiadavku individuálne zvážime, neváhajte sa na nás obrátiť, spoločne nájdeme riešenie.

PROJEKTOVANIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

V oblasti vykurovania a vykurovacích systémov je neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky služieb samozrejme i projekcia plynovodov, vykurovacích systémov a kotolní pre našich zákazníkov. Pri projektovaní dbáme na najnovšie poznatky z oblasti vývoja nových technológií najmä vzhľadom na ekológiu a úsporu energie.

  

Projekcia - služby

- Projektovanie nových tepelných energetických zariadení — zdroje tepla, kotolne na všetky druhy palív, výmenníkové stanice ako aj ich rekonštrukcie a vybavenie regulačnou technikou riadenou mikroprocesorovými systémami

- Projektovanie vzduchotechniky a klimatizácie včítane strojovní chladu. Teplovzdušné vetranie kuchýň, jedální, šatní, spoločenských priestorov. Návrh priemyselnej vzduchotechniky

- Projektovanie vykurovacích systémov stavieb všetkých druhov, moderné spôsoby riešenia a úprav existujúcich vykurovacích systémov

- Návrh úprav vykurovacích sústav pre použitie termostatických regulačných ventilov, meracej a regulačnej techniky a delenia vykurovacích systémov na kaskády

- Projektovanie netradičných zdrojov tepla — tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, využívanie geotermálnych zdrojov tepla

- Návrh merania spotreby tepla pre ústredné vykurovanie a teplú pitnú vodu v zmysle vyhlášky o hospodárení s teplom