Každú Vašu požiadavku individuálne zvážime, neváhajte sa na nás obrátiť, spoločne nájdeme riešenie.

MERANIE a REGULÁCIA

Tí ktorí sa zaujímajú o úspory vo vykurovaní sa s týmto pojmom určite stretli. Vďaka dobre prepracovanej regulácii môže váš vykurovací systém pracovať efektívnejšie až o 15%.Ako je to možné? Jednoducho moderný regulačný systém pripraví teplotu a nastaví prietok vykurovacieho média presne podľa reálnej potreby vzhľadom na charakter vykurovacieho systému a podľa skutočnej vonkajšej a vnútornej teploty, vyhodnotí z ktorého zdroja tepla je najefektívnejšie čerpať energiu a navyše nevykuruje v obdoby kedy to nie je potrebné. Moderné voľne programovateľné regulátory zabezpečujú možnosť vytvoriť variabilný regulačný systém, ktorý je presne nakonfigurovaný podľa potrieb a možností zákazníka. Umožňuje nielen zabezpečiť samotnú reguláciu vykurovacieho systému ale aj celý systém riadiť pomocou počítača či dokonca mobilu. Súčasný vykurovací systém nie je iba kotol čerpadlo a radiátory, ale zložitá kombinácia viacerých zdrojov tepelnej energie (plynový kotol, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo, kozub či kotol na tuhe palivo) a taktiež kombinácia viacerých systémov vykurovania (radiátorové, podlahové, stenové stropné v kombinácii s rekuperáciou). Preto v dnešnej dobe nie je rozumné tuto činnosť riešiť doma na kolene, ale zveriť sa do rúk odborníka a vedzte že váš vykurovací systém bude úsporný, bezpečný, spoľahlivý a prehľadný.

  

Regulácia - služby

- Realizácia systému s prípravou na meranie a reguláciu

- Návrh a doporučenie vhodných regulačných prvkov

- Dodávka a montáž systému

- Záručný aj pozáručný servis

- Zaučenie obsluhy a vysvetlenie princípu činnosti regulačného systému