Každú Vašu požiadavku individuálne zvážime, neváhajte sa na nás obrátiť, spoločne nájdeme riešenie.

ČO JE REKUPERÁCIA

Rekuperácia funguje na princípe spätného získavania tepla pomocou výmenníka v rekuperačnej jednotke, kedy odpadový znehodnotený vzduch odovzdá teplo vo výmenníku vnútri jednotky privádzanému čerstvému vzduchu zvonku. Do bytových miestností nám tak prúdi čerstvý a navyše predhriaty vzduch. Pomocou tohto procesu máme zabezpečenú výmenu vzduchu vo vašom domčeku, alebo byte bez otvárania okien a šetrenia energie na vykurovanie. Prečo vetrať? Dnešným trendom v bývaní sú stavby s veľmi dobrou tepelnou izoláciou a dokonalým utesnením. Bez riadneho vetrania teda nemôžeme dosiahnuť požadovanú hygienickú úroveň vnútorného prostredia. Vetraním tiež chránime stavbu pred pôsobením vlhkosti, ktorá sa hromadí pri bežnej činnostiach ako je varenie, kúpanie, sušenie bielizne a pod. Pri nedostatočnom vetraní môžu vznikať v interiéri plesne, ktoré negatívne ovplyvňujú aj ľudský organizmus. Základom je odvetranie toalety, kúpeľne a kuchyne. Je tradičné vetranie oknami ekonomické? Pri otvorení okna nám jednoducho začne do domácnosti prúdiť čerstvý vzduch z exteriéru a teplý znehodnotení vzduch unikať z interiéru von. Pri tomto spôsobe vetrania dosiahneme výmenu vzduchu, ale čerstvý vzduch je potrebné dohriať na požadovanú úroveň. Navyše čerstvý vzduch prináša do domácnosti prach, peľ atď. Pri otvorení okna dochádza tiež k prenikaniu hluku do interiéru. Čo znamená komplexné riešenie s úsporou energie? Tento typ vetrania je známy ako vetranie s rekuperáciou. Systém je založený na spätnom získavaní tepla. Znehodnotený vzduch (CO2, vlhkosť, prach) je odvádzaný von z domácnosti. Tento vzduch má ale tepelnú energiu, ktorú možno využiť pre ohrev privádzaného čistého vzduchu. To sa deje v časti zvanej rekuperátor. Rekuperátor naakumuluje energiu odvádzaného vzduchu a odovzdá ju privádzanému vzduchu. Koľko energie sa nám vráti späť, označujeme ako účinnosť rekuperácie.

  

Rekuperácia - služby

- Konzultácia a doporučenie vhodného systému rekuperácie

- Navrhnutie rekuperačnej jednotky

- Dodávka a montáž systému

- Záručný aj pozáručný servis

- Zaučenie obsluhy a vysvetlenie princípu regulácie