Každú Vašu požiadavku individuálne zvážime, neváhajte sa na nás obrátiť, spoločne nájdeme riešenie.

SÁLAVÉ VYKUROVANIE

Pocit tepelnej pohody osôb, ktoré sa nachádzajú v miestnosti, závisí na tepelnej výmene medzi ľudským telom a okolitým prostredím. Najväčší podiel na tepelnej výmene má sálanie (45%), konvencia (30%) a vyparovanie (25%). Využitím efektu sálania veľkej plochy je možné udržiavať v miestnosti chladnejší vzduch (o cca 2-3 °C) v porovnaní s miestnosťou s klasickým vykurovaním, pri zachovaní rovnakého pocitu tepelnej pohody, avšak s podstatne nižšími nákladmi na spotrebu energie. Vykurovacie rúrky sú uložené mimo iného v cementovom potery (tzv. mokrý systém). Na tento poter môže byť položený akýkoľvek typ podlahovej krytiny, napríklad dlažba, mramor, drevo, koberec. Pretože tento systém využíva na vykurovanie celú plochu podlahy, a najväčšie množstvo energie (tepla) odovzdá sálaním, dosiahne sa použitím tohto systému optimálne rozloženie teploty v miestnosti. Krivka rozloženia teplôt pri systéme podlahového vykurovania sa svojim priebehom približuje ku krivke ideálneho kúrenia, najviac zo všetkých ostatných systémov vykurovania. Vďaka takmer vertikálnemu priebehu krivky rozloženia teplôt a nízkej teplote nášľapnej vrstvy (cca 25 °C) je možné dosiahnuť príjemný tepelný komfort, to znamená: teplé nohy - chladná hlava. V závislosti od teploty vonkajšieho prostredia sa pohybuje teplota vykurovacieho média v zime medzi 25 °C - 45 °C. KOMFORT: rovnomerné rozloženie teploty, žiadne prúdenie vzduchu Ľudské telo nevníma iba teplotu vzduchu, ale i rozdiel teplôt medzi teplotou vzduchu a teplotou predmetov, stien, podláh, vlastne všetkých povrchov, ktoré ľudské telo obklopujú. Na základe výsledkov mnohých štúdií a skúšok poskytuje systém podlahového vykurovania pre ľudské telo, vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam, najlepší komfort, lepší ako akýkoľvek iný známy vykurovací systém. Teploty sú stále a rovnomerne v miestnosti rozložené. Najvyšší tepelný komfort miestnosti sa znázorňuje pomocou krivky ideálneho vykurovania. Podľa tejto krivky musia byť oblasti na úrovni nôh o niečo teplejšie ako oblasti na úrovni stropu. Keď navzájom porovnáme krivky jednotlivých systémov vykurovania, zistíme, že krivka podlahového vykurovania sa veľmi podobá krivke ideálneho kúrenia. Nepríjemné prúdenie (či už teplého alebo studeného) vzduchu a nerovnomerné rozloženie teploty v miestnosti má negatívne účinky na pocit pohody a zdravie. Systém podlahového vykurovania umožňuje užívateľovi, vďaka nižšej teplote v miestnosti (o cca 2 °C nižšej ako v miestnosti s vykurovacími telesami, pri zabezpečení rovnakého tepelného pocitu), vychutnať pocit lepšieho a prirodzenejšieho tepelného komfortu. Zákonitosti úspor energie zabezpečia, že tepelné straty miestnosti sa môžu udržiavať na nižšej úrovni, čo má za následok úsporu energie. Výhody podlahového vykurovania sú okamžite zrejmé pri použití v budovách s vysokým stropom (napríklad kostoloch), pretože v týchto objektoch ľudské telo okamžite registruje chlad, prípadne teplo.

  

Sálavé systémy - služby

- Projekcia a návrh systému podlahového vykurovania a chladenia

- Projekcia a návrh systému stropného vykurovania a chladenia

- Projekcia a návrh systému stenového vykurovania a chladenia

- Dodávka materiálu

- Montáž a nastavenie parametrov

- Pravidelné prehliadky nainštalovaného systému

- Záručný aj pozáručný servis