Každú Vašu požiadavku individuálne zvážime, neváhajte sa na nás obrátiť, spoločne nájdeme riešenie.

ČO JE SERVIS

Servis je služba, ktorej úlohou je zaistiť technickú údržbu akéhokoľvek zariadenia, so zreteľom na jeho dlhodobú funkčnosť a odovzdávanie hodnoty. Naše práca nekonči nainštalovaním ľubovolného zariadenia, alebo zrealizovaním diela, našou povinnosťou a korením našej práce je zaistiť, aby všetky súčasti systému dlhodobo pracovali korektne, bez ohľadu na opotrebovanie a vek zariadenia.

  

Servis - služby

- Záručný a pozáručný servis vśetkých nami realizovaných diel

- Doporučenie vhodného servisného technika pre špeciálne zariadenia