Každú Vašu požiadavku individuálne zvážime, neváhajte sa na nás obrátiť, spoločne nájdeme riešenie.

SOLÁRNE SYSTÉMY

Slnko ponúka obrovský zdroj energie, ktorého potenciál viacnásobne prevyšuje energetické potreby celého ľudstva. Jeho žiarenie je možné aktívne transformovať nateplo (slnečné kolektory) alebo na elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltaických modulov. Naša spoločnosť sa zaoberá oboma spomínanými spôsobmi. Prioritne sa venujeme najmä solárnej termike, čiže systémom so solárnymi kolektormi. Vo všeobecnosti sa využívanie solárneho tepla dá rozdeliť na tri základné okruhy: 1. ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) 2. ohrev vody v bazénoch 3. solárne prikurovanie 1. Ohrev TÚV Ohrievanie vody pomocou slnečných kolektorov je veľmi populárne nakoľko je týmto spôsobom možné ušetriť 50-70% nákladov spojených s ohrevom teplej vody. Inštaláciu je možné vykonať ako u starších rodinných domov tak i u novostavieb, pričom práve v novostavbách sa solárny systém tešíí veľkej obľube a dostáva sa už takmer na pozíciu štandardného vybavenia objektu. Danému stavu môže ešte napomôcť štátna podpora v podobe pripravovaných dotácií na solárne systémy, ktoré by mali byť odštartované v roku 2015. 2. Ohrev vody v bazénoch Bazény sú obrovským teplotným spotrebičom, pretože je potrebné zohrievať veľký objem vody, no zároveň nepotrebujú príliš vysoké teploty, preto sú priam predurčené na aktívnu spoluprácu so solárnymi kolektormi. Ohrev bazénovej vody sa v praxi najčastejšie realizuje aj s kombinovaným ohrevom TÚV. Veľkosť kolektorového poľa určeného pre temperáciu bazénu závisí od viacerých okolností ako je napr. umiestnenie bazénu (interiér/exteriér), jeho veľkosť, dĺžka aktívneho využívania počas roka a pod. preto je potrebné pre správne nadimenzovanie solárneho systému urobiť vždy tepelno-energetické prepočty. 3. Solárna podpora vykurovacej sústavy Solárne kolektory sa v našich klimatických podmienkach nedajú použiť ako plnohodnotný celoročný tepelný zdroj. Pod solárnym vykurovaním sa teda myslí iba čiastočná podpora existujúceho vykurovacieho systému a to hlavne v jarných a jesenných mesiacoch. Celkovo je možné solárnou frakciou dosiahnuť úsporu 20 prípadne až 30% z celkových nákladov spojených s vykurovaním. Je však potrebné, aby objekt spĺňal určité tepelno-technické predpoklady a jedným z najdôležitejších je disponovanie nízkoteplotnou vykurovacou sústavou (napr. podlahovým alebo stenovým typom vykurovania). Veľmi priaznivé výsledky sa obyčajne dosahujú kombináciou dvoch paralelne pracujúcich obnoviteľných zdrojov energie, napr. solárnej energie a biomasy. Konkrétne v praxi sú to často solárny systém a teplovodný kozub. Spojenie týchto dvoch teplotných zdrojov sa najčastejšie deje v akumulačnom zásobníku patričného objemu (obyčajne viac ako 500 litrov). Tretím, resp. záložným teplotným zdrojom tak môže byť štandardný plynový alebo elektrický kotol.

  

Solárne systémy - služby

- Projekcia a návrh systému podlahového vykurovania a chladenia

- Projekcia a návrh systému stropného vykurovania a chladenia

- Projekcia a návrh systému stenového vykurovania a chladenia

- Dodávka materiálu

- Montáž a nastavenie parametrov

- Pravidelné prehliadky nainštalovaného systému

- Záručný aj pozáručný servis